top of page

Biografie

Ik (Wytze Schluter) werkte 10 jaar als extern adviseur, voornamelijk op het gebied van energie en woningcorporaties. Vervolgens had ik 6 jaar senior beleidsadviesfuncties bij corporaties. Daarna werkte ik nog enkele jaren bij Vereniging Eigen Huis, waar ik als projectmanager het Energiebesparingsadvies ontwikkelde. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig adviseur. Zie voor meer informatie linkedIn.


Ik heb een bedrijfskundige (MBA) en een energietechnische opleiding (HTS). Ik ben het meest in mijn element bij multidisciplinaire, innovatieve opdrachten. Ik werk graag aan maatschappelijk relevante thema's, zoals energiebesparing en sociale woningbouw.


De laatste jaren word ik een beetje beperkt door een stemprobleem. Ik doe daarom nu gedeeltelijk werk waarbij ik mijn stem minder hoef te gebruiken, zoals energielabels en energieberekeningen. Met veel plezier overigens.

Ik heb de diploma's EPA-W en EPA-U. Dat betekent dat ik Energielabel en -advies mag uitbrengen voor woningen, winkels, kantoren en andere utiliteitsgebouwen.

Wytze Schluter

Adviseur/ eigenaar

bottom of page